+420 721 346 409
kontakt@mixedapps.cz
MixedApps s.r.o.
IČO: 048 30 555
Tovární 34, Svitávka 679 32

SNMP

/SNMP

Monitoring

Aplikace slouží pro monitorování hodnot, které pravidelně načítá z připojené USB jednotky k tabletu. Tyto načtené hodnoty uživateli zobrazuje ve formě různých výstupů (grafy, ...). Po překročení určitých prahových hodnot aplikace automaticky spustí alarm a zároveň pošle informace přes SNMP protokol na server.