Project Description

Aplikace slouží pro monitorování hodnot, které pravidelně načítá z připojené USB jednotky k tabletu. Tyto načtené hodnoty uživateli zobrazuje ve formě různých výstupů (grafy, …). Po překročení určitých prahových hodnot aplikace automaticky spustí alarm a zároveň pošle informace přes SNMP protokol na server.