NABÍZÍME NĚKOLIK DRUHŮ SLUŽEB

Konzultace

Našimi klienti jsou často lidé, kteří mají zkušenosti s mobilními aplikacemi jen jako uživatelé, ale o vývoji toho již tolik nevědí. Tito klienti mají zajímavé nápady nebo případně již poskytují nějaké služby, ale tápou ve světě mobilních aplikací a nejsou si jisti, zda je to možné daný nápad vůbec realizovat, co vše je potřeba zařídit, kolik to tak může stát a mnoho dalších otázek.

My velice rádi s Vámi probereme vývoj mobilních aplikací od úplných základů a poskytneme potřebné informace pro další rozhodování a postupy v realizování Vašeho nápadu. Je možné si domluvit konzultační hodiny před započetním samotného vývoje, kdy zodpovíme Vaše otázky a vysvětlíme vše kolem vývoje mobilních aplikací a přidružených služeb.

Tyto konzultace je možné si domluvit a až poté, s potřebným množstvím informací a znalostí, se následně rozhodnout, zda má pro Vás cenu začít s vývojem. Konzultace mohou probíhat v různých formách, které budou nejvíce vyhovovat klientovi (osobní setkání, Skype, e-mail apod.).

 

Navrhy

Ty nejlepší a nejúspěšnější aplikaci nejenže bez problémů fungují, ale také hezky vypadají a jsou navrhovány s ohledem na designové studie a zvyklosti dané platformy.

Prvotními návrhy před samotnou tvorbou aplikací jsou tzv. wireframy (drátěné modely), kdy se ve velice jednoduché formě vytvoří přehled potřebných obrazovek a ukázka rozložení prvků na obrazovce. Kromě diskuze, jak by mohla budoucí aplikace vypadat, tak tyto návrhy také slouží k lepšímu pochopení funkčnosti aplikace a následně podle wireframů může pak grafik vytvářet možnou reálnou podobu aplikace.

Jakmile jsou wireframy odsouhlaseny, tak se může přejít na vytváření opravdové podoby aplikace. Máme externí spolupracovníky na tvorbu grafických návrhů podle kterých se pak samotná aplikace bude vytvářet. Tito externisté mají bohaté zkušenosti s mobilními aplikacemi, jejich návrhy a dokáží vytvořit grafickou podobu s přihlédnutím k nejnovějším trendům (např. Material design u Android aplikací).

Nebráníme se také projektům, kde jsou tyto věci vyřešeny interně a nám je pouze dodána grafická podoba aplikaci a my ji pak podle těchto návrhů začneme vytvářet.

Marketing

V současné době je ke stažení několik milionů aplikací a tedy velice snadno se může stát, že Vaše aplikace zapadne mezi všemi ostatními aplikacemi. A to i přesto, že Vaše aplikace je unikátní nebo také po funkční a grafické stránce je aplikace naprosto fantastická či jinak výjimečná.

I v tomto ohledu máme díky velkému množství vytvořených aplikací bohaté zkušenosti a můžeme poradit, jaké postupy využít a na co se při propagaci aplikace zaměřit.

Podpora

Zveřejněním aplikace v jednotlivých obchodech (např. Google Play, App Store apod.) vývoj nekončí a jsme si toho moc dobře vědomi. Kromě možných chyb a tzv. bugů (kterým se bohužel žádný vývoj nevyhne, ale použitím správných metodik a testů je lze omezit na minimum), tak se také postupem času přijde na možná rozšíření, úpravy a změny ve funkčnosti a tyto návrhy mohou přijít, jak ze strany zákazníka, tak i ze strany uživatelů aplikace.

Rádi se s Vámi pak domluvíme na pokračování ve vývoji aplikací a to přesně tak, jak bude potřeba a bude to vyhovat oběma stranám.

Nebráníme se ani možnosti pokračovat ve vývoji na projektech, který začal někdo jiné. I s přebíráním kódu máme bohaté zkušenosti a dokážeme se v cizím kódu bez problémů zorientovat a pokračovat v práci.

Naše prověřené firemní procesy produkují skvělé výsledky

1. SCHŮZKA

Před samotným vývojem aplikace je potřeba společně probrat všechny fáze vývoje a nastavit různé parametry celého vývoje.

2. PLÁNOVÁNÍ

Dalším krokem je vytvoření všech potřebných dokumentů k vývoji. Naplánování jednotlivých iterací a návazností. Stanovení termínů a postupů v různých situacích.

3. PROGRAMOVÁNÍ

Tato fáze je nejdelší a nejsložitější ze všech. Je zde potřeba i součinnost ze strany klienta, jelikož se občas musí řešit i změny v návrzích aplikace z předchozích iterací.

4. TESTOVÁNÍ

Testování by mělo probíhat jak na naší straně, tak i na straně klienta. Tato fáze je často podceňována, ale přitom je to velice důležitá činnost.

5. VYDÁNÍ

Pokud vše proběhne dobře, tak bychom měli mít připravenou první verzi aplikace pro vydání. Většinou zde, ale vývoj nekončí a na základě dalších požadavků se začne pracovat na úpravách aplikace.