Project Description

Aplikace pro vytváření a správu reportů kolem železnic a souvisejících zařízeních. Tato aplikace pak umožňuje zaměstnancům při reálné práci v terénu snadněji upozornit a následně i pracovat a opravit problémové úseky železničních cest. Kromě vytváření a plnění reportů, lze také aplikaci využít k rychlé komunikaci s kolegy a nadřízenými a stejně tak kontrole splněné práce.

Aplikace není veřejně dostupná, protože je vyvíjena přímo na zakázku pro zahraničního klienta, který ji reálně využívá (společně s webovým systémem s dalšími možnostmi).